Clownsvuur

Op 16 maart 2002 heb ik in de refter van Theater de Weijer in Boxmeer mijn eerste bundel Clownsvuur gepresenteerd. De bundel is opgedragen aan mijn moeder en aan mijn in 1980 overleden oudste broer Hennie. Mijn moeder heb ik ook het eerste exemplaar aangeboden, zij het op A3-formaat omdat haar gezichtsvermogen sterk verminderd was. De omslag is een aquarel gemaakt door mijn vriendin Anny Kersten.

Stilmeeuwen

In 2008, op 30 november, was in de theaterzaal van Theater De Weijer in Boxmeer de presentatie van de bundel Stilmeeuwen. Het eerste exemplaar werd uitgereikt door Leo Faassen aan mijn vriendin Anny. Aan haar en haar 2 zonen Erik en René heb ik Stilmeeuwen opgedragen. Leo Faassen schreef ook het voorwoord.


Moeziden
Mijn 3e bundel Moeziden zag in November 2015 het licht. De titel is ontleend aan het lied Wooden Heart van Elvis Presley. Tijdens zijn diensttijd was de zanger gelegerd in Duitsland en zong hij in dit lied enkele regels in de Duitse taal, te weten; 'Muss ich den, muss ich den...' Mijn moeder noemde het lied altijd gewoon 'Moeziden' Vandaar dat ik als hommage aan mijn in 2011 overleden moeder voor deze titel gekozen heb. In de bundel heb ik ook enkele zoeteringen (lees; zoete herinneringen) opgenomen en onder aan de pagina's heb ik Liedjes van altijd staan. Liedjes waaraan ook weer die zoeteringen kleven.