Ik mag / mag ik?

ik mag
je zoen zoenen
je hart harten
je lief lieven

Ik mag
je schaduw schaduwen
je hand handen
je vlecht vlechten

mag ik blijvend
bij je blijven

(December 2006)